۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

Neda Salehi Agha-Soltan
Neda Salehi Agha-Soltan (Persian: ندا صالحی آقا سلطان - Nedā Sālehi Āġā Soltān; 1982 – June 20, 2009) is an Iranian woman whose fatal shooting on 20 June 2009 provided a rallying cry for Iranians protesting that country's 2009 presidential elections.

Agha-Soltan was the middle child and only daughter of a middle-class family of three children, whose family resided in a fourth floor apartment on Meshkini Street in the the Tehranpars neighborhood of Tehran. Her father is a civil servant and her mother is a homemaker. She graduated from Islamic Azad University, where she had studied the traditions and values of Islam as well as the philosophies of the world.

Agha-Soltan was an aspiring, underground Persian popular singer and musician, who was studying her craft through private voice and music lessons. She had studied the violin and had an as-yet-undelivered piano on order at the time of her death.She worked for her family's travel agency. Agha-Soltan loved travel, having saved up enough to have gone on package tours with her friends to Dubai, Thailand and Turkey. She had studied Turkish, in hopes that it someday would aid her as a guide for Iranians on foreign tours there. It was in Turkey.

Those who knew her maintain that Agha-Soltan had not previously been very political – she had not supported any particular candidate in the 2009 Iran elections – but that anger over the election results prompted her to join the protest.Her voice and music teacher, Hamid Panahi, who was accompanying Agha-Soltan during the protest and can be seen on the video trying to comfort the dying woman, told the media: "She couldn't stand the injustice of it." Panahi went on to state: "All she wanted was the proper vote of the people to be counted. She wanted to show with her presence that, 'I'm here, I also voted, and my vote wasn't counted'. It was a very peaceful act of protest, without any violence."

friend Neda says (Neda happy was a girl who wanted freedom for all), Neda wrote for friend that day,Quote from Orod Bozorg "Hard days to reach greatness is."

On June 20, 2009, at around 6:30 pm, Agha-Soltan was shot and killed allegedly by security forces during a protest against the outcome of the 2009 Iranian presidential election.

۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

ندا آقا سلطان کیست ؟

ندا فرزند دوم یک کارمند و مادری خانه دار است او متولد بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران بوده که پس از تحصیل فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد تهران ، تصمیم گرفت در صنعت توریسم فعالیت کند. به همین دلیل او کلاس‌های خصوصی زبان ترکی پرداخته و قصد داشت به عنوان راهنمای تورهای مسافرتی مشغول به کار شود . 1
هیچ کس دقیقا از نوع افکار و اندیشه او اطلاع دقیقی ندارد . کاسپین ماکان نامزد ندا می گوید : به نوعی به نظر می‌رسد طرفداران آقای موسوی ندا را به او ربط داده‌اند. اما این طوری نیست. ندا فوق العاده به من نزدیک بود، ندا هرگز طرفدار هیچ یک از این دو گروه نبود، ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه. 2

هنوز هیچ یک از اعضای اصلی خانواده ندا در مورد افکار ندا حرفی نزده اند یکی از دوستان ندا می گوید ندا دختری شاد بوده که آزادی را برای همه می خواسته است او از جمله ایی یاد می کند که ندا برایش به شکل یادگاری در پشت جلد کتابش نوشته است . جمله ایی از ارد بزرگ که : روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .3

آنچه تا کنون می شود از کل جریان نتیجه گرفت آنست که ندا معصومانه قربانی شده است . هیچ جریانی نمی تواند مرگ او را برعهده بگیرد میلیونها نفر در سراسر جهان شاهد مرگ او در لحظات آخر بوده اند .


هر کسی به گونه ایی از خود اثری باقی می گذارد و از بین ما می رود . اما مرگ مظلومانه ندا خود جادانه شد .مزار شهید ندا آقا سلطان در بهشت زهرا، قطعه ۲۵۷، ردیف۴۱، شماره ۳۲ واقع شده است.
لینک عکسندا آقا سلطان کیست ؟

ندا فرزند دوم یک کارمند و مادری خانه دار است او متولد بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران بوده که پس از تحصیل فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد تهران ، تصمیم گرفت در صنعت توریسم فعالیت کند. به همین دلیل او کلاس‌های خصوصی زبان ترکی پرداخته و قصد داشت به عنوان راهنمای تورهای مسافرتی مشغول به کار شود . 1
هیچ کس دقیقا از نوع افکار و اندیشه او اطلاع دقیقی ندارد . کاسپین ماکان نامزد ندا می گوید : به نوعی به نظر می‌رسد طرفداران آقای موسوی ندا را به او ربط داده‌اند. اما این طوری نیست. ندا فوق العاده به من نزدیک بود، ندا هرگز طرفدار هیچ یک از این دو گروه نبود، ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه. 2

هنوز هیچ یک از اعضای اصلی خانواده ندا در مورد افکار ندا حرفی نزده اند یکی از دوستان ندا می گوید ندا دختری شاد بوده که آزادی را برای همه می خواسته است او از جمله ایی یاد می کند که ندا برایش به شکل یادگاری در پشت جلد کتابش نوشته است . جمله ایی از ارد بزرگ که : روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .3

آنچه تا کنون می شود از کل جریان نتیجه گرفت آنست که ندا معصومانه قربانی شده است . هیچ جریانی نمی تواند مرگ او را برعهده بگیرد میلیونها نفر در سراسر جهان شاهد مرگ او در لحظات آخر بوده اند .


هر کسی به گونه ایی از خود اثری باقی می گذارد و از بین ما می رود . اما مرگ مظلومانه ندا خود جادانه شد .


مزار شهید ندا آقا سلطان در بهشت زهرا، قطعه ۲۵۷، ردیف۴۱، شماره ۳۲ واقع شده است.
لینک عکسندا آقا سلطان کیست ؟

ندا فرزند دوم یک کارمند و مادری خانه دار است او متولد بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و یک در تهران بوده که پس از تحصیل فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد تهران ، تصمیم گرفت در صنعت توریسم فعالیت کند. به همین دلیل او کلاس‌های خصوصی زبان ترکی پرداخته و قصد داشت به عنوان راهنمای تورهای مسافرتی مشغول به کار شود . 1
هیچ کس دقیقا از نوع افکار و اندیشه او اطلاع دقیقی ندارد . کاسپین ماکان نامزد ندا می گوید : به نوعی به نظر می‌رسد طرفداران آقای موسوی ندا را به او ربط داده‌اند. اما این طوری نیست. ندا فوق العاده به من نزدیک بود، ندا هرگز طرفدار هیچ یک از این دو گروه نبود، ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه. 2

هنوز هیچ یک از اعضای اصلی خانواده ندا در مورد افکار ندا حرفی نزده اند یکی از دوستان ندا می گوید ندا دختری شاد بوده که آزادی را برای همه می خواسته است او از جمله ایی یاد می کند که ندا برایش به شکل یادگاری در پشت جلد کتابش نوشته است . جمله ایی از ارد بزرگ که : روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .3

آنچه تا کنون می شود از کل جریان نتیجه گرفت آنست که ندا معصومانه قربانی شده است . هیچ جریانی نمی تواند مرگ او را برعهده بگیرد میلیونها نفر در سراسر جهان شاهد مرگ او در لحظات آخر بوده اند .


هر کسی به گونه ایی از خود اثری باقی می گذارد و از بین ما می رود . اما مرگ مظلومانه ندا خود جادانه شد .


مزار شهید ندا آقا سلطان در بهشت زهرا، قطعه ۲۵۷، ردیف۴۱، شماره ۳۲ واقع شده است.
لینک عکس